Projektni partnerji

PROJEKTNI KOORDINATOR

RIS Dvorec Rakičan                           

Lokacija: Slovenija, Rakičan         

Spletna stran: www.ris-dr.si

E-mail:  info@ris-dr.si

 

RIS Dvorec Rakičan deluje na področju raziskovanja, izobraževanja, turizma in medgeneracijskega sodelovanja. S ciljem krepitve položaja na relevantnih strateških področjih in s tem tudi konsolidacijo ter konsolidacijo virov tesno sodelujemo z lokalnimi in regionalnimi organizacijami, lokalno skupnostjo, poslovnimi partnerji in drugimi mednarodnimi organizacijami. Aktivno se vključujemo v vrsto nacionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov in tako delujemo kot dinamična in adaptabilna organizacija. Naše delo temelji na interdisciplinarnosti in razvijanju uspešnih sinergij med izobraževanjem, raziskovanjem in turizmom.

Na področju izobraževanja izvajamo vrsto formalnih in neformalnih izobraževalnih programov, te smo zasnovali na podlagi trenutnih obstoječih potreb okolja in so namenjeni otrokom, mladostnikom in odraslim.

V sklopu Raziskovalno izobraževalnega središča Dvorec Rakičan aktivno deluje mladinsko središče RISKO, ki se mlade v regiji seznanja s priložnostmi za razvoj lastne kreativnosti. V mladinskem središču RISKO deluje program Središče za osebnostno rast in komunikacijo, ki je nastal v sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota in Centrom za socialno delo Murska Sobota. Program financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. Program zagotavlja aktivno sodelovanje otrok, mladostnikov in njihovih družin (brezplačno), ob tem pa omogoča individualno svetovanje in kreativne delavnice. Program je namenjen izboljševanju komunikacijskih in socialnih veščin udeležencev ter jim pomaga pri učinkovitejšem nadzorovanju čustev. Obenem v sklopu programa udeležencem nudimo pomoč pri učenju. 

 

PARTNERSKE ORGANIZACIJE

CESIE

Lokacija: Italija Palermo

Spletna stran: www.cesie.org

E-mail:  cecilie.grusova@cesie.org

 

CESIE je nevladna organizacija, ustanovljena leta 2001 v skladu z delom in teoretičnimi nauki italijanskega sociologa Danila Dolcija. CESIE se zavzema za aktivno participacijo ljudi, civilne družbe in institucij z implementiranjem projektov z različnih tematskih področij, promocijo tasti in razvoja, ob tem pa poudarja raznolikost, upoštevanje načel etičnosti in človeškega razvoja. 

Misija organizacije je promocija rasti na temeljih inovativnih in participativnih izobraževalnih pristopov.

Naši cilji:

- izboljšanje vseživljanjskega izobraževanja v Evropi na podlagi transnacionalnih projektov, ki vključujejo lokalne skupnosti,

- promoviranje trajnostnega razvoja sosedskih in ostalih regij z usposabljanjem in izobraževanjem,

- pospeševanje napredka in inovacij na področju višjega izobraževanja in raziskovanja,

- podpora učni mobilnosti predstavnikom vseh starostnih skupin, različnih držav in sektorjev,

- pospeševanje rasti na lokalni ravni s prenosom dobrih praks in metod iz mednarodnega okolja.

Kot Evropsko središče študij in iniciativ se organizacija posveča promociji raziskovanja in razvoja z namenom širjenja in izboljševanja daljnosežnih procesov inovacij v izobraževalnih, družbenih, ekonomskih in kulturnih sferah, ob tem se opira na sodelovanje organizacij, ki delujejo na raznolikih področjih in sektorjih. 

 

A.D.I.C.E

Lokacija: Francija, Pas de Calais

Spletna stran: www.adice.asso.fr

E-mail: vincent.cruder@adice.asso.fr

 

Vse od ustanovitve leta 1999 v Roubaixu, ADICE sledi poglavitnemu cilju boja proti diskriminaciji in socialnemu vključevanju iskalcev zaposlitve in mladostnikov z manj priložnostmi. S tem namenom ADICE vsem uporabnikom (mladostniki, iskalci zaposlitve) omogoča sodelovanje na usposabljanjih in mobilnosti v okviru evropskih in mednarodnih projektov.

Cilj organizacije je mladim pomagati pridobiti izkušnje, ki jih bogatijo in jim pomagajo na osebni in poklicni poti. Uporabnikom v skladu s tem ciljem pomagamo oblikovati projekte, ki ustrezajo veščinam, ki jih želijo razviti, olajšamo vstop na trg dela in jih spodbujamo k aktivni udeležbi pri oblikovanju odločitev in politik. ADICE stremi k temu, da prostovoljci postanejo aktivni oblikovalci lastne prihodnosti. ADICE mobilnost dojema kot način integracije, združevanja in podpiranja posameznikov, ob tem pa jim omogoča pridobivanje socialnih, poklicnih in medkulturnih kompetenc.

Organizacija ADICE je vzpostavila platformo za podporo mobilnosti, ki temelji na treh osrednjih konceptih:

- promociji mobilnosti z ozaveščanjem, informiranjem in usposabljanjem prostovoljcev in delujočih na področju industrije mladih na lokalnem in mednarodnem nivoju,

- raziskovanju in identificiranju relevantnih projektov kot odgovor na javne načrte. ADICE na podlagi pričakovanj prostovoljcev za vsakega sooblikuje projekt mobilnosti. To odločitev posreduje mreži mednarodnih partnerjev,

- individualna in visokokakovostna podpora vsem, ki se soočajo s raznolikimi težavami pred ali izvajanju dolgoročnih projektov v tujini (pomanjkanje izkušenj pri potovanju, manko samozavesti, jezikovne prepreke, zdravstvene težave).