Napovednik delavnic projekta Moja ideja, moja prihodnost

V okviru mednarodnega  projekta Moja ideja, moja prihodnost bomo v mesecu maju pričeli z uvodnim srečanjem udeležencev, s katerimi se bomo nadaljnje srečevali na mesečnih delavnicah, ki bodo zasnovane na temo spodbujanje socialnega podjetništva na podeželju. Znotraj njih bodo mladi lahko razvijali lastne podjetniške ideje in pridobili več znanja iz področja socialnega podjetništva, vseskozi pa jim bodo na voljo mentorji, na katere se bodo udeleženci lahko obrnili tudi preko virtualnega prostora.

Ključni cilj projekta je vzpostavitev mentorske strukture in Živega laboratorija z namenom, da se mladim približa socialno podjetništvo kot možnost zaposlitve, se jih izobrazi na področju podjetništva in socialnega podjetništva ter se jih podpre pri razvoju podjetniških idej. Obenem je namen projekta izboljšati podjetniške in socialno-podjetniške kompetence mladih ter spodbujati sodelovanje mladih na različnih ravneh (lokalno, mednarodno, nacionalno).

Na delavnicah bomo predstavili primere dobrih praks iz Slovenije in partnerskih držav, obenem pa bodo uspešni mladi socialni podjetniki imeli možnost predstaviti svoje socialno podjetje ter svojo podjetniško pot. Kot intelektualni rezultat projekta bo izdelava priročnika "Moja ideja, moja prihodnost: prvi koraki v socialno podjetništvo" ter mobilna aplikacija. Priročnik ter aplikacijo bomo predstavili na Festivalu socialnega podjetništva v mesecu aprilu 2018.

Vse mlade željne novih izzivov vabimo tudi v ekipo, ki bo izdelovala priročnik Moja ideja, moja prihodnost: Prvi koraki v socialno podjetništvo in vsebine za mobilno aplikacijo My idea, my future.

Na voljo bodo tudi mentorji, ki vas bodo usmerjali pri razvoju vaše podjetniške ideje!

Vabljeni!

Ekipa Moja ideja, moja prihodnost