Delavnica: Nacionalni trg dela v socialnem podjetništvu

Na delavnici se bomo skozi predavanje in debate poglobili v problem visoke starostne segmentacije, ki je prisotna na trgu dela v Sloveniji in kako se to vidi v nizki stopnji delovne aktivnosti mladih in starejših ter v velikem deležu dolgotrajno brezposelnih. Komunikacija bo tekla o gospodarski rasti ter o aktivnostih, ki pozitivno vplivajo na zaposlovanje ter posledično na zmanjšanje števila brezposelnih. V tem delu bomo znanje povezali s socialnim podjetništvom, katero lahko v Sloveniji odigra posebno dobro vlogo na področju zaposlovanja ranljivih skupin.