Delavnica: Pravna ureditev socialnega podjetništva in ustanovitev podjetja

Tokrat se bomo podali na raziskovanje pravne ureditve socialnega podjetništva v Sloveniji. Pregledali bomo glavne člene Zakona o socialnem podjetništvu, spoznali se bomo z ostalimi temeljnimi dokumenti, ki urejajo področje socialnega podjetništva v Sloveniji, kakšni so cilji socialnega podjetja in podjetništva na podlagi pravnih ureditev, katere so ciljne skupine ter dejavnosti, ki jih opredeljuje in kje ter kako se lahko takšne oblike podjetij prijavljajo na razpise. Izdelali bomo shemo uradnih postopkov/poti, ki so potrebni za ustanovitev socialnega podjetja ter razjasnili in definirali najbolj pomembne pojme, ki so povezani s temo delavnice.