Delavnica: Od ideje do podjetniške zgodbe

Delavnica bo služila raziskovanju podjetniških idej za zagon uspešnega socialnega podjetja. Pregledali bomo predloge podjetniških idej in iz znanja, katerega smo pridobili na predhodnih delavnicah, izluščili bistvo idej ter možnosti za realizacijo. Razmišljali bomo o tem kako ideje še dodatno izboljšati ter jih vgraditi v poslovni načrt. Ideje bomo razvijali kot posamezniki ali v skupini. Naredili bomo načrt kako raziskati potrebe potencialnih strank in kako analizirati njihove povratne informacije, da bodo koristne. Pripravili bomo načrt s kom bi lahko na kakšen način sodelovali in preverili, če morda naše ideje (konkurenca) že obstajajo ter razmislili o dodani vrednosti produkta/storitve. Pogledali bomo razlike med vizijo in poslanstvom, ju poskušali opredeliti ter vključiti v razvoj poslovnega modela socialnega podjetja.