Delavnica: Marketing in prodaja v socialnem podjetju

Ker so (tako kot ostala podjetja) socialna podjetja tržno naravnana, se bomo na tej delavnici lotili marketinga in prodaje. Spoznali se bomo s pojmi, ki so povezani z marketingom in prodajo, pogledali oblike in načine marketinških pristopov. Posamično ali v skupinah bomo pripravili marketinško kampanjo za določeno, že obstoječe socialno podjetje. Naučili se bomo spoznati in razumeti ciljno publiko, potrebe kupcev, seznanili se bomo z ustvarjanjem blagovnih znamk ter s postavljanjem cen.