Delavnica: Kako izdelati finančni načrt in letni načrt dela

Na delavnici se bomo spoznali z načrtom dela, kaj ta vsebuje in kateri računalniški programi so nam ob tem lahko v pomoč. Delavnica bo združena z delavnico finančnem planu/načrtu. Udeleženci bodo seznanjeni s tem, kaj sploh je finančni plan, zakaj je pomemben in kaj so njegovi cilji, podučili se bomo o pojmih, ki so povezani s tem. V praktični fazi delavnice se bomo soočili z izzivom kako izdelati finančni načrt in na katera pomembna vprašanja si mora podjetnik odgovoriti za lažjo izvedbo le tega.