Predstavitev socialnega podjetja Medgeneracijsko središče Mensana

Medgeneracijsko središče Mensana ( mens sana in corpore sano [méns sána in kórpore sáno] lat. zdrav duh v zdravem telesu) je novo socialno podjetje, ki svoja vrata odpira spomladi 2018.

Podjetje Mensana, d. o. o., so sicer zasnovali zanesenjaki, ki so se zavedali nujnosti drugačne pomoči ljudem pri njihovih vsakdanjih težavah. V Pomurju  je še vedno veliko preveč prezgodnjih zaključkov življenja, ki pa še zdaleč niso povezani samo s prekomernim uživanjem nezdrave hrane in pijače. Temveč so razlog tudi osebne stiske ljudi, ki so velikokrat rezultat socialnih razmer v družini, ter občutek nemoči posameznika zaradi težav z zaposlitvijo in siceršnjim vključevanjem v oblike aktivnega ustvarjanja in s tem potrditve lastne identitete in občutka potrebnosti v družbi.

Nadaljnja prizadevanja v to smer so v preteklosti na žalost, ker je bila ta ideja na svoj način »pred časom«, potem zastala, saj Mensana, d. o. o., ni dobila ustrezne koncesije na državni ravni. Ni pa se izgubila ideja in tako je CEROP, d. o. o., z nakupom tega podjetja, vključitvijo partnerjev, kot so Društvo Mozaik, Društvo Pomelaj, Zavod Korak naprej. Društvo Zeleni Rudnik, ter preoblikovanjem podjetja Mensana v socialno podjetje začel pisati nadaljevanje te zgodbe.

Poleg skrbi za zdravje ljudi se v tej novi zgodbi v ospredje postavlja še zdravje naravnega okolja. Ob že uveljavljenih sistemih obdelave odpadkov, ki jih uspešno izvajamo v regijskem Centru za ravnanje z odpadki Puconci, je nadgradnja krožnega gospodarjenja na tem področju ponovna ali večkratna uporaba že rabljenih stvari, kar bo pomembno prispevalo k zmanjšanju količin odpadkov in posledično zmanjšanju onesnaženosti okolja.

To področje postaja z uveljavitvijo središč prenove in ponovne uporabe tako hrbtenica razvoja ideje medgeneracijskih središč pod blagovno znamko »MenSana«.  V letu 2018 bodo tako v okviru socialnega podjetja MenSana, d. o. o., začela delovati tri središča prenove in ponovne uporabe (SPPU), in sicer za tekstil v Murski Soboti – v okviru obnovljenega in nadgrajenega objekta nekdanjega obrata družbene prehrane, za pohištvo in druge rabljene predmete v Ključarovcih – v prenovljenem objektu nekdanje Valilnice – in za rabljeno računalniško in drugo elektronsko in električno opremo pri Svetem Juriju ob Ščavnici – v prenovljenih garažah.

Prosijo vas, da večjih, še uporabnih kosov pohištva in drugih predmetov ne zavržete med odpadke, temveč jih pripeljete k njim. V njihovih delavnicah prenove in obnove se bodo te rabljene stvari prenovile, očistile – tu bo delovala tudi eko pralnica za oblačila –, popravile ali obnovile za vnovično uporabo in bodo na prodaj po ugodni ali simbolični ceni. Tako boste lahko že sredi pomladi v naših trgovinah z nakupi zanimivih in privlačnih izdelkov privarčevali denar in izbranim stvarem dali novo vsebino, sami pa s tem postali del »botrstva« za naše okolje. Z vašim klicem na njihovo telefonsko številko ali elektronskim sporočilom boste tako pomagali k zmanjšanju izkoriščanja naravnih virov, varčevanju s surovinami, zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, postali del skupnega razvoja družbe in podpirali delovna mesta v Pomurju.

Kontakt: Mensana, d. o. o. – so. p., Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota

E-mail: info@mensana.si

Facebook: Mensana, socialno podjetje