Predstavitev Mladinskega centra Prlekije, socialno podjetje

 

Mladinski center Prlekije je društvo, ki deluje v javnem interesu in domuje na podeželju v prijetnem naravnem ambientu. Združuje dejavnosti hostla, Regionalnega pomurskega multimedijskega in kulturnega centra ter Mladinskega in družinskega centra. Organizacija je bila uradno registrirana že leta 1994. Od takrat dalje izvajajo aktivnosti za mladinske strukture v lokalnem, regionalnem in nacionalnem oziru, te aktivnosti tudi nadgrajujejo.

Pri izvajanju aktivnosti jim pomagajo prostovoljci vseh generacij. Pri svojem delu sodelujejo tudi z različnimi institucijami (CSD, šole, društva itd.) in občinami. Poleg tega se ukvarjajo še s kulturo, preventivnimi in socialnovarstvenimi programi, inovativno in razvojno dejavnostjo, tehnično kulturo, neformalnim izobraževanjem, informiranjem in svetovanjem, prostovoljstvom, servisno dejavnostjo za NVO in mladinske strukture, mreženjem ter mednarodnim povezovanjem. So tudi pooblaščena gostiteljska, pošiljajoča in koordinacijska organizacija za Evropsko prostovoljno službo. Razpolagamo z mladinskim prenočiščem, zavetiščem za mlade žrtve nasilja ter otroško-mladinsko eko kmetijo.

Ker delujejo na demografsko ogroženem območju so vse te vsebine in še številne druge še posebej zaželene in koristne. Izvajajo tudi brezplačne dnevne in tedenske družabne aktivnosti, športne ter kulturne prireditve za starejše in tudi mlajše generacije, glede na njihove želje iz delavnice ali predavanja ter tečaje (npr. računalništva, učenje nemščine, kvačkanje). Vsebinsko organizirane aktivnosti dopolnjuje narava, saj lahko uporabniki koristijo bližnje pešpoti, obsežne površine, kjer se izvajajo športne aktivnosti, možnost taborjenja in stika z rastlinami, živalmi.

Veliko pozornost posvečajo razvoju socialnega podjetništva in s tem zaposlovanju težje zaposljivih oseb in mladih, saj jim lokacija in dosedanje izkušnje to dopuščajo. Tako se posvečajo razvoju podeželja, turizmu, kulturi, socialni oskrbi, izdelavi domačih kmetijskih produktov. Prizadevajo si tudi za vključevanje, koriščenje in izvajanje kulturnih produkcij s strani ljudi z manj priložnostmi ter s tem za občutno zmanjševanje kulturnih ločnic med prebivalstvom.

Pri soustvarjanju njihovih aktivnosti so vedno dobrodošli mladi, pa tudi ostali posamezniki, skupine in organizacije. Dobrodošle so nove ideje in zamisli, pri realizaciji katerih vam tudi pomagajo.

Kontakt: Mladinski center Prlekije, Spodnji Kamenščak 23, SI – 9240 Ljutomer

Telefon:  +386 (0) 2 584 80 33, +386 (0) 31 525 367

E-naslov: mcp@siol.net

Spletna stran: www.mc-prlekije.si

Facebook: https://www.facebook.com/McpPcNvo/