Predstavitev socialnega podjetja EPEKA

Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno leta 2008 kot pobuda povezati ustvarjalke in ustvarjalce kulturnih, umetniških, izobraževalnih, znanstvenih in tehnoloških vsebin za projekt Evropska prestolnica kulture 2012. Leto dni kasneje je EPEKA predlagala Mestni občini Maribor kandidaturo za naslov Evropska prestolnica mladih, kar je Maribor leta 2013 tudi pridobil.

Nadaljujejo s svojo aktivnostjo na področju EU državljanstva, širjenja EU vrednot in medkulturnega dialoga. EPEKA ima tudi podružnice v tujini: EPEKA Češka, EPEKA Avstrija, EPEKA Srbija, EPEKA Turčija, EPEKA Črna gora in neformalna skupina mladih EPEKA Armenija. Prav tako imajo podružnično enoto v Ljubljani.

 Združenje EPEKA, so. p., je društvo v javnem interesu na področju kulture in društvo v javnem interesu na področju mladine. So nevladna, neprofitna organizacija in od leta 2013 tudi socialno podjetje. Poleg mladinske dejavnosti so aktivni tudi na področju kulture in  umetnosti, prostovoljstva, ekologije ter spodbujanja medkulturnega dialoga. Trenutno se na mladinskem področju osredotočajo na mednarodno mobilnost mladih in neformalno izobraževanje (pridobivanje učnih kompetenc mladih).V letu 2016 so vzpostavili tudi mladinsko zadrugo EPEKA z namenom podpore mladim pri podjetništvu.

Delujejo po načelih socialnega podjetja. Osredotočajo se na aktivno vključevanje ranljivih skupin v družbo in na trg dela. Njihov osrednji projekt je romska restavracija romani kafenava, ki prav tako deluje po načelih socialnega podjetja, ves zaslužek tako namenja novim zaposlitvam. Gre za prvo romsko restavracijo v celotni Evropski uniji. Zaradi edinstvene romske kulture, pestre kulinarike in svojstvene notranje opreme je Romani kafenava pravi slovenski in evropski biser.

 

Kontakt: Mladinski center Prlekije, Spodnji Kamenščak 23, SI – 9240 Ljutomer

Telefon:  +386 (0) 2 584 80 33, +386 (0) 31 525 367

E-naslov: mcp@siol.net

Spletna stran: www.mc-prlekije.si

Facebook: https://www.facebook.com/McpPcNvo/