Human Rights Youth Organisation

 

H.R.Y.O. (Mladinska organizacija za človekove pravice) je neprofitna nevladna organizacija, ustanovljena leta 2009 v Palermu, s ciljem krepiti človekove pravice na lokalni in svetovni ravni. Ustanovitelj organizacije je Marco Farina. H.R.Y.O je ustanovil. leta 2009, ko je bil študent na Pravni fakulteti kot odziv na gospodarsko krizo v Evropi. Danes je odgovoren za finančno upravljanje in usklajevanje oddelka za človekove pravice v organizaciji H.R.Y.O. Od časa do časa prevzame vlogo vodje projekta in mentorja/trenerja.

Mladinska organizacija za človekove pravice verjame v svet, kjer vlada mir in medsebojno razumevanje. Izobraževanje je po njihovem prepričanju ključ, ki nam omogoča ustvarjanje okolja, ki spodbuja in ščiti človekovo dostojanstvo, kot tudi vse vidike enakosti in trajnosti. H.R.Y.O. meni, da je pomembno podpreti lokalno delovanje in razvoj potenciala enega samega človeka, za majhne spremembe, ki vodijo k velikemu procesu.

Poslanstvo H.R.Y.O. je olajšati izpolnjevanje človekovih pravic in vzpostaviti mednarodno mrežo organizacij in posameznikov, ki aktivno prispevajo k njihovemu lokalnemu kontekstu. Poskušajo dejavno sodelovati v smeri kulture miru s spodbujanjem in sodelovanjem v nenasilnih ukrepih pri osvoboditvi pred zatiranjem v kakršni koli obliki. Promovirajo, spodbujajo in praznujejo/proslavljajo raznolikosti/drugačnost ljudi v družbi.

Cilji:

1. obnoviti človeško dostojanstvo z uporabo neformalnih izobraževalnih projektov, ki se odzivajo na potrebe družbe in posameznika;

2. razbiti predsodke s povezovanjem različnih realnosti in olajšati medkulturni dialog;

3. ozaveščanje o zatiranju in trpljenju ter o problemih, ki jih obkrožajo;

4. Vzpostaviti mrežo, ki podpira lokalna gibanja na konfliktnih območjih;

5. ustvariti, olajšati in sporočati pot k kulturi miru, spoštovanja in trajnosti;

6. biti vpliven pri spremembi zakonodaje, pravil in politike, ki ščitijo človekove pravice;

7. ustanoviti lokalni center za človekove pravice, ki izobražuje in spodbuja vključevanje človekovih pravic v vsakdanje življenje;

8. Spodbujati kulturo kot orodje pri sprejemanju in razumevanju raznolikosti;

9. ustanoviti oddelek, specializiran za vprašanja, ki vplivajo na položaj in vlogo žensk v družbi;

10. uporabiti celovit pristop pri doseganju strpnosti med novo generacijo;

11. spodbujati miroljubno ukrepanje proti osvoboditvi pred vplivi mafije in organiziranega kriminala;

12. Biti vodilna sila na vseh zgoraj omenjenih področjih v vseh zgoraj. 

Kaj počnejo?

BhRYO vrt

H.R.Y.O. vodi urbani vrt, kjer rastline, zelenjavo in sadje pridelujejo v mestnem okolju. Služi kot sredstvo za ponovno povezovanje prebivalstva z naravnimi ciklusi ter krepitev in širjenje njihovega znanja o izvoru, okusu in kdaj je sezona določene rastline/zelenjave/sadja  (izdelkov). V Palermu to predstavlja nov trend in H.R.Y.O., kot organizacija z močnim vplivom na lokalni ravni, ima v lasti zemljišče, imenovano Orto BrHYO. Ta mali vrt, ki je pod oskrbo prostovoljcev in članov organizacije, sledi natančnemu časovnemu razporedu glede na letne čase in s tem kakovost izdelkov. Njegove koristi so močno povezane s socialnimi dejavnostmi H.R.Y.O. Vrt je eden od lokalnih virov hrane in s tem eden od načinov kako združevati skupnosti in družine. Prav tako pa poučuje ljudi, predvsem mlade, o izvoru hrane/izdelka.

Evropska prostovoljna služba

H.R.Y.O. ponuja številne priložnosti za mobilnost mladih prek evropske prostovoljne službe (EVS). H.R.Y.O. je pooblaščena gostiteljska, pošiljajoča in koordinacijska organizacija za EVS. 

Festival kultur – Meet Me Halfway (Dobiva se na pol poti)

Festival kultur – Meet Me Halfway – je nastal v okviru društva H.R.Y.O. Prva izvedba festivala je potekala septembra 2012 v središču Palerma – v četrti Ballarò. Ideja festivala izhaja iz preproste predpostavke, da če bi se imele vse kulture priložnost srečati, bi se dejansko lahko  vzpostavil konstruktiven dialog za celotno družbo. V preteklih letih je mladinska organizacija za človekove pravice vzpostavila lokalna strateška partnerstva, da bi optimizirala realizacijo festivala, ki je organiziran zahvaljujoč ključnemu prispevku vseh organizacij in posameznikov, ki so vključeni v delovanje organizacije.

H.R.Y.O. je dejavna na mnogih področjih: od človekovih pravic, enakosti spolov in kulturne izmenjave do mobilnosti mladih.

 

 

Kontakt: Piazzetta Resuttano 4, Palermo, Italy

Telefon:  +39 091 617 3339

E-mail: info@hryo.eu 

Spletna stran: www.hryo.org

 
Facebook: https://www.facebook.com/asshryo/