Cooperazione Senza Frontiere (CSF)

CSF je organizacija, ki sta jo leta 2010 ustanovila študenta Ekonomske fakultete. Danes CSF deluje na področju socialne promocije, prostovoljnega dela, aktivnega državljanstva in mobilnosti mladih z izvajanjem različnih projektov. Svojo dejavnost so začeli s programom Mladi v akciji in trenutno delajo predvsem s programi Erasmus + in drugimi javnimi in zasebnimi sredstvi.

Kaj počnejo?

Mobilnost mladih

Organizacija CSF se ukvarja z mobilnostjo mladih v okviru programa Erasmus + in Evropske prostovoljne službe. Okoli 300 mladih tako iz Italije kot tudi iz tujine je že bilo vključene v projekte, ki so osredotočeni na kulturno izmenjavo, izobraževalne tečaje, seminarje, obiskov studijev, mrežne dogodke, strateška partnerstva in tudi v delovanje evropske prostovoljne službe.

Združevanje mladih

Maja 2014 je organizacija CSF skupaj s tovarno Circolo Culturale Arci The Factory, PYC – mladinskega centra iz Palerma, preselila svoj sedež v Via De Spuches, v središču mesta Palermo. PYC je ustvaril prostor za mlade iz Palerma in druge, kjer se lahko srečujejo in sodelujejo v družbeno koristnih dejavnostih, se naučijo različnih jezikov, se udeležujejo umetniških in glasbenih tečajev ter se udeležujejo kulturnih dogodkov, kot so koncerti ali razstave sodobne umetnosti.

Junija 2017 je CSF otvoril novo lokacijo "La Nuova Villa Trabia", še en kulturni center, ki se nahaja v čudovitem naselju Villa Trabia v Palermu. Zahvaljujoč posojilu Ministrstva za mladino in koncesiji nepremičnine, ki je v lasti občine Palermo so obnovili strukturo poslopja in ga dali v uporabo lokalnemu prebivalstvu. Umetniški tečaji, učne ure glasbe in delavnice za ustvarjalno recikliranje so organizirani v okviru strukture, kot tudi informativno desko, ki ponuja različne informacije o priložnostih mladinske mobilnosti.

Uveljavljanje mestnih predelov

Mesto Palermo ima bogato kulturno dediščino, ki pa trpi zaradi degradacije in zapuščanja več območij. Obstajajo številna območja, ki potrebujejo sanacijo: od javnih površin do zasebnih zgradb zgodovinskega pomena. CSD skupaj z drugimi mladinskimi organizacijami organizira pobude za urbano čiščenje in promocijo javnih prostorov.

 Kampanje ozaveščanja

CSF se v svojih aktivnosti prizadevatudi za ozaveščanje javnosti glede različnih tematik, kot denimo vključevanje priseljencev, enakost spolov in človekove pravice. CSF trenutno izvaja projekt "I giovani parlano con lEuropa" (Mladi se pogovarjajo z Evropo), ki se financira z sredstvi programa "Giovani per il Sociale". Cilj tega projekta je obravnavati aktualna vprašanja, ki jih je izpostavila Evropska unija. Namen je "odpraviti ovire pri uveljavljanju pravic državljanov Unije". Glavni cilji so krepitev kultur in tradicij, spodbujanje dialoga med kulturnimi in verskimi identitetami, širitev novih tehnologij na poklicni, socialni in kulturni ravni ter spodbujanje evropskega državljanstva ter priložnosti in instrumentov, ki jih ponuja skupnost.

 

Kontakt: Via Giuseppe de Spuches, 20, 90141 Palermo PA, Italy

Telefon: +39 091 732 0124

E-mail:  info@csfpalermo.org

Spletna stran: www.csfpalermo.org

Facebook: https://www.facebook.com/pg/csf.cooperazionesenzafrontiere/about/?ref=page_internal