ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

Evropski program izmenjave podjetnikov

Erasmus za mlade podjetnike bodočim evropskim podjetnikom pomaga pridobiti spretnosti za ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja v Evropi. Novi podjetniki pridobivajo in si izmenjujejo znanje ter poslovne zamisli z izkušenim podjetnikom, pri katerem delajo in z njim sodelujejo od 1 do 6 mesecev. Izmenjavo delno financira Evropska komisija.

Koristi

Kot novi podjetnik boste pridobili koristi z usposabljanjem na delovnem mestu v malem ali srednje velikem podjetjuv eni izmed sodelujočih držav.S tem boste lažje dosegli uspešen začetek vašega poslovanja ali okrepili vaše novo podjetje. Nadaljnje koristi vključujejo dostop do novih trgov, mednarodno sodelovanje in morebitne priložnosti za sodelovanje s tujimi poslovnimi partnerji.

Kot podjetnik gostitelj boste lahko od motiviranega novega podjetnika pridobili sveže zamisli za vaše podjetje. Morda bo to podjetnik s posebnimi spretnostmi ali znanjem s področja, ki ga sami ne obvladate in bi lahko dopolnjevalo vaše. Za večino podjetnikov gostiteljev je bila ta izkušnja tako čudovita, da so se odločili, da bodo ponovno gostili nove podjetnike.

To je resnično sodelovanje v obojestransko korist, pri katerem lahko oba podjetnika odkrijeta nove evropske trge in različne načine poslovanja ter najdeta nove poslovne partnerje.

Gledano dolgoročno boste pridobili koristi s priložnostmi širokega mrežnega povezovanja in se morda odločili nadaljevati vaše sodelovanje v obliki dolgoročnega poslovnega partnerstva (npr. skupno podjetje, dejavnosti podizvajanja, odnos izvajalec-dobavitelj itd.).

Kdo lahko sodeluje v tem evropskem programu mobilnosti?

Program spodbuja sodelovanje:

Več infromacij o pogojih sodelovanja najdete v programskem vodiču.

Uradna spletna stran: https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/