POMEMBNE SPLETNE POVEZAVE

Nacionalna agencija Movit

MOVIT izvaja naloge Nacionalne agencije v programih EU na področju mladine od maja 1999, ko je Slovenija vstopila v program MLADI ZA EVROPO III., ki se je nadaljeval s programom MLADINA (2000–2006), programom MLADI V AKCIJI (2007–2013) ter ERASMUS+: Mladi v akciji (2014–2020). V tej vlogi MOVIT upravlja posredno centralizirana sredstva proračuna EU in omogoča pridobitev podpore za različne oblike učnih mobilnosti v mladinskem delu, istočasno pa izvaja aktivnosti za splošni razvoj mladinskega dela in neformalnega učenja, še posebej pa tiste, ki s svojo obliko in vsebino prispevajo h krepitvi evropskega sodelovanja na področju mladine. 

Eurodesk

Eurodesk je brezplačni infoservis Evropske komisije, namenjen mladim in tistim, ki z njimi delajo – mladinskim informatorjem in voditeljem, učiteljem, socialnim delavcem, skratka vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in njihovimi vprašanji. 

Deluje kot mreža, ki jo danes sestavlja že 33 nacionalnih Eurodesk partnerjev, podporna koordinacijska pisarna v Bruslju ter več kot 1800 regionalnih in lokalnih partnerskih mladinskih organizacij po vsej Evropi. V Sloveniji Eurodesk deluje od leta 2001.

Eurodesk ponuja informacije o evropskih priložnostih za mlade na področjih mobilnosti, aktivne participacije mladih v družbi in aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti ter inovativnosti mladih – na primer o prostovoljstvu ali izmenjavah v tujini, študiju in pripravništvih v tujini, kako poiskati evropsko sofinanciranje in kontakte, aktualnih mednarodnih natečajih za mlade ... 

Informiranje mladih

Eurodesk ponuja sveže in preverjene informacije, ki se dotikajo naslednjih glavnih področij:

  • mobilnost mladih: delo v tujini, študij v tujini, prostovoljstvo, natečaji, razpisi, programi za sofinanciranje projektov, pripravništva, usposabljanja na področju mladinskega dela, dogodki za mlade (v novicah)
  • mladinska politika EU: aktualne teme strukturiranega dialoga z mladimi, predsedovanj Svetu EU, tematskih Evropskih let, raziskav o mladih in aktualni dogodki mladinske politike EU …
  • viri o EU: viri in nadaljnje povezave, kjer lahko mladi najdejo informacije o EU ali se o EU na zabaven način izobražujejo preko iger in kvizov ...

Podpora pri iskanju mednarodnih partnerjev za izvedbo mladinskih projektov

Eurodesk v okviru svojih dejavnosti ponuja tudi podporo pri iskanju partnerjev za mednarodne mladinske projekte, predvsem v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji. Vaše povpraševanje za iskanje mednarodnih partnerjev v angleškem jeziku pošljite na info@eurodesk.siki ga bodo razposlali po mreži Eurodeskovih nacionalnih in regionalnih partnerjev, v katero je vključenih že več kot 1800 organizacij. 

V povpraševanje vključite vaše kontaktne podatke, z organizacijami oz. mladimi iz katerih držav želite sodelovati, vrsto in tematiko projekta, termin projekta, kratek opis projekta in datum do katerega zbirate interes.

Spletišče Evropske komisije

Facebook stran Evropske komisije

Na Facebook strani Evropske komisije lahko najdejo veliko informacij tudi mladi.

Evropska solidarnostna enota

Kaj je evropska solidarnostna enota?

Evropska solidarnostna enota je nova pobuda Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnosti in ljudem po vsej Evropi.

Mladi, ki želijo sodelovati v evropski solidarnostni enoti, morajo podpreti poslanstvo enote in se strinjati z njenimi načeli.

V evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko pri projektu sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. V projektih evropske solidarnostne enote lahko sodelujejo osebe do 30. leta starosti.

Po opravljenem postopku registracije bomo udeležence evropske solidarnostne enote izbrali in morda povabili k sodelovanju v različnih projektih; lahko bodo denimo sodelovali pri preprečevanju naravnih nesreč in poznejši obnovi, pomagali v azilnih domovih ali reševali različna socialna vprašanja v skupnostih.

Projekti v okviru evropske solidarnostne enote trajajo od dveh mesecev do enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU.