Priročnik in mobilna aplikacija

PRIROČNIK

Mladi, vključeni v razvojni tim za izdelavo priročnika, so na podlagi mesečnih interaktivnih delavnic, srečanj, dogodkov, »virtualnih delavnic« in drugih aktivnosti skupaj ob podpori mentorjev zbirali podatke, ključne za realizacijo podjetniške ideje ter ustanovitev in uspešno delovanje socialnega podjetja. Izdelali so tudi SWOT analizo, ki  predstavlja nekakšen uvod v priročnik. Prav tako so zbirali podatke glede specifik nacionalnega trga dela ter podatke v zvezi z zakonodajo, ki zadeva socialno podjetništvo. Na začetku priročnika so strnjene specifike trga dela, zakonodaje, ipd. za vsako partnersko državo. V tem priročniku so na enem mestu zbrane vse informacije, ki vam bodo olajšale delo, če se boste podali v socialno podjetništvo: oblike podjetij, finančna konstrukcija, prvi prijemi v marketingu, kaj je to trženje, kako pridobiti partnerje, kako veš, če je tvoj produkt funkcionalen oz. storitev tržno zanimiva, kako narediti analizo trga; strategija, marketing, prodaja, vodenje. V vsaki državi so mladi sestavljali priročnik z ozirom na razmere in pogoje matičnega sistema, saj se pravne podlage za ustanovitev podjetja razlikujejo od države do države.

Priročnik je dostopen v slovenskem in angleškem jeziku.

 

MOJA IDEJA, MOJA PRIHODNOST: prvi koraki v socialno podjetnistvo.pdf

MY IDEA, MY FUTURE: first steps to social entrepreneurship

 

MOBILNA APLIKACIJA

Mobilna aplikacija sloni na skrajšani vsebini priročnika.

Brezplačno je na voljo v trgovinah Google play in App store. Hitro v akcijo! :)